BẰNG PHÁT
Tháng Tám 12, 2020 Cửa hiệu Shop Điện Bằng Phát

Công ty Điện Bằng Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẰNG PHÁT

💲 Mã số thuế: 0313 944 574
➕ Địa chỉ: 148 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
👸⚖ Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Vân
🗓 Ngày cấp giấy phép: 02/08/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẰNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẰNG PHÁT
Tagged on:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẰNG PHÁT Mã số thuế: 0313 944 574 Địa chỉ: 148 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Bỏ qua