BẰNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẰNG PHÁT

Cửa hiệu Shop Điện Bằng Phát
Cửa hiệu Shop Điện Bằng Phát

Mã số thuế: 0313 944 574
Địa chỉ: 148 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Vân
Ngày cấp giấy phép: 02/08/2016